.

Şartlar ve Koşullar

www.paypointcyprus.com Ödeme Sistemi Aracılığıyla Tek Ödeme Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Kurallar

1. Kavramlar

1.1 Ödeme sistemi www.paypointcyprus.com  - Temsilci tarafından Müşteri tanımlama amacıyla kullanılan ve Operatörlerin yararına çevrimiçi kayıtlar yapan ve kayıtlarını tutan web sayfası (bilgisayar programı).
1.2 Müşteri - İşletmeci tarafından kendisine verilmiş veya verilmiş olacak hizmetler için işletmeciye ödeme yükümlülüğü bulunan kişi.
1.3 Kullanıcı - Müşteri adına, www.paypointcyprus.com. ödeme sistemi aracılığıyla operatörün faydası için tek bir ödeme yapan gerçek kişi.
1.4 Müşteri Kimliği - İşletmecinin müşteriyi ve ödenecek hesabı tanımlamasını sağlayan alfanümerik değer (tanımlama kodu).
1.5 Operatör - servis sağlayıcı müşterilere hizmet veren ve temsilci ile bir ödeme servis sözleşmesi imzalamış olan tüzel kişi.
1.6 Acentelik - İşletmeci yararına kullanıcılardan ödemelerin tahsil edilmesini sağlayan şirket "City Point Bilişim Servisi" LTD.

2. Genel Hükümler

2.1 Kullanıcı, operatör sisteminden müşteri kimliğini kullanarak operatör tarafından verilen hizmet için www.paypointcyprus.com ödeme sistemi üzerinden müşteri adına ödeme yapar. Acentesi, temsilci kullanıcı ödemesini tahsil eder ve tutarını işletmeciye devreder ve bu nedenle hizmetleri için ödeme yapılır.
2.2 Bu Kurallar, tek ödemeli servis kullanıcıları için bir tedarik sözleşmesidir. www.paypointcyprus.com ödeme sistemi üzerinden tek ödemeler yapan kullanıcı, not aldığını onaylar ve bu kuralların hükümlerini kabul eder ve tekli ödeme hizmetleri için hükmün kullanıcı tarafından imzalanmasına karşılık gelir.
2.3 www.paypointcyprus.com ödeme sistemi hizmetlerinin kullanılması, operatörlerin hizmetleri için doğrudan ödeme yapılması kaydı gerektirmez.
2.4 Bu kuralların hükümlerini kabul eden kullanıcı, bu kuralların hükümlerine uygun olarak operatör hizmetleri için ödeme talimatı verme olanağına sahiptir.
2.5 Ödeme sistemi www.paypointcyprus.com kullanıcıların ödeme talimatlarını anında yerine getirir. Maksimum yürütme süresi, alındıkları andan itibaren 24 saattir.
2.6 www.paypointcyprus.com ödeme sistemindeki tüm ödeme işlemleri Türk Lirası (TL) cinsinden gerçekleştirilir. Kullanıcının başka bir para biriminde ödeme yöntemini kullanmaya karar vermesi durumunda, söz konusu para birimi, ödeme gününde oluşturulan temsilcinin döviz kuruna göre otomatik olarak Türk Lirası'na çevrilir.

3. Ödeme Emri

3.1 www.paypointcyprus.com ödeme sistemi üzerinden tek bir ödeme yapabilmek için kullanıcı aşağıdaki adımları izlemelidir:
- Sunulan listeden, faydasına ödeme yapılacak işletme seçilecek;
- İlgili ödeme için müşteri kimliğini belirtecek;
- Ödeme tutarını belirtecek;
- Bu kuralları not aldığını doğrulayacak;
- Ödeme yollarını (kredi kartı) seçecek ve seçilen ödeme yollarını kullanmak için gerekli detayları sunacak;
- Geçerli ödemeyi gerçekleştirme koşulları da dâhil olmak üzere ödeme talimatı ayrıntılarının doğruluğunu doğrulayacak ve onaylayacaktır.
3.2 Ödeme emri aşağıdaki bilgileri içerir: ödemeden faydalanan işletmecinin adı, müşteri kimliği, işletmecinin faydası için ödeme para birimi cinsinden ödeme tutarı, işletmecinin faydası için para birimi dönüştürmesinden sonra lei cinsinden ödeme tutarı, uygulanan ücret tutarı (uygulandığında), uygulanan ücreti içeren ödeme tutarı ve ödeme talimatının verildiği tarih.
3.3 Kullanıcı tek bir ödeme verisi verdikten ve ödemeyi onayladıktan sonra, bu ödemeyle ilgili olarak değişiklik yapmak, iptal etmek veya fon iadesi yapmak mümkün olmayacaktır. İşletmecinin, sisteminde belirtilen tarihlerle ödeme işlemini işleme koymayı reddettiği durumlar istisna olacaktır.
3.4 Tİşletmeci lehine ödeme değeri ve ödeme olarak kendi sistemine kaydedilecek son miktar değeri işletmeci tarafından belirlenen ödeme koşullarına bağlıdır.
3.5 Her bir ödeme yapıldıktan sonra, www.paypointcyprus.com ödeme sistemi, mevcut ödeme ile ilgili bilgileri içeren elektronik bir makbuz sunacaktır. Kullanıcı daha sonra çıktı almaya ya da göstereceği adrese e-posta mesajı olarak göndermeye karar verebilir.
3.6 Teknik arızanın meydana geldiği ve ödemenin kullanıcı tarafından yapıldığı ancak işletme bu ödemeyle ilgili bilgi almadığı durumlarda, acente, kullanıcıdan gelen verileri arızadan sonra en kısa sürede tekrar gönderecektir.

4. Tarafların Yükümlülükleri

4.1 Kullanıcının Yükümlülükleri:
- Tek ödeme yapmak için kullanılan bilgilerin ödeme sistemi www.paypointcyprus.com aracılığıyla korunmasını ve gizliliğini sağlamak;
- Ödeme talimatlarını verme ve bu kurallarda belirtilen ödemeleri yapma prosedürlerine kesinlikle uymak;
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yürürlükte olan mevzuatına uymaktır.
4.2 Acente Yükümlülükleri:
- Kullanıcıya tahsil edilen ödeme tutarını işletmeciye iletmek;
- Kullanıcı tarafından kullanıcı adına yapılan ödemede kararlaştırıldığı gibi operatörü bilgilendirmek;
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yürürlükte olan mevzuatına uymaktır.

5. Tarafların Sorumluluğu

5.1 Taraflar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak, bu kuralların ve yasal işlemlerin ihlal edilmesinden sorumludurlar.
5.2 Temsilci aşağıdaki durumlarda kullanıcıya ve müşteriye olan sorumluluğundan kurtulur:
- Adresinde yasama eylemlerinin değiştirilmesi veya bu tür hizmetlere atıfta bulunan yasaklı kamu makamları tarafından kabul edilmesi de dâhil olmak üzere mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması;
- Sipariş ödemesinin düzenlenmesi sırasında kullanıcı tarafından eksik ve hatalı bilgilerin sunulması;
- Bu kuralların ve / veya bu hizmetlerin hükümlerini düzenleyen kuralların hükümlerinin kullanıcı tarafından ihlali.
5.3 Kullanıcının hatalı işlemleriyle ilgili veya kullanıcıya ait müşteri zararı veya yanlış bilgi verilmesi, kullanıcı ve müşteriye aittir. Ayrıca, işletmeye ve / veya acenteye zarar veren yanlış veya hatalı verilerin gösterilmesi, kullanıcıyı ilgili zararları telafi etmeye zorlar.
5.4 İşletmecinin ödeme tutarını kaydedemediği veya müşteriyi sistemde tanımlayamadığı durumlarda, kullanıcı tarafından ödenen tutar işletmeci tarafından tam olarak iade edilir.
5.5 Kullanıcı müşteri kimliğini yanlış belirtirse ve ilgili tek ödeme tutarının işletme sistemine hatalı bir şekilde kaydedilmiş olması durumunda, temsilci, ilgili tutarı iade etme yükümlülüğünden kurtulur ve kullanıcı veya müşteri doğrudan işletmeye hitap etmelidir. Temsilcinin yükümlülüğü, işletmeciye, yapılan tek ödemelerle ve kullanıcıdan toplanan tutarlarla ilgili bilgileri kendi yararı için iletmektir. Operatör, sistemindeki tekil ödemelerin kayıt işlemini gerçekleştirir ve verilen miktarlar yalnızca işletmeci tarafından kullanıcıya iade edilebilir.

6. Gizlilik

6.1 Temsilci, www.paypointcyprus.com , ödeme sistemi aracılığıyla tekil ödemelerin yapıldığı tarihte kullanıcı tarafından, bu kuralların hükümleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanıcı tarafından sunulan bilgilerin gizliliğini muhafaza edecektir.
6.2 www.paypointcyprus.com   ödeme sistemi aracılığıyla tekil ödemeler sırasında kullanıcı tarafından sunulan bilgiler aşağıdaki şekilde kullanılacaktır:
- Kullanıcılara tek ödemelerin yapıldığı elektronik makbuzları ve ödeme sisteminin işletimi ile ilgili bildirimleri ve www.paypointcyprus.com adresine gönderecekleri ve ayrıca acente tarafından sağlanan diğer hizmetlere gönderilecekleri e-posta;
- www.paypointcyprus.com ; ödeme sisteminin işletilmesiyle ilgili ek fırsatlar sağlamak için telefon numarası;
- Hizmetleri tanımlamak ve kullanıcıların işletmelerin yararına ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için ödenecek hesapların / faturaların ve diğer sistemlerdeki kayıt hesapları (müşteri kimliği);
- OKullanıcılara ödeme sistemi www.paypointcyprus.com üzerinden kullanıcılara yönelik tek ödemelerde hizmet sağlamak için gerekli olan işletmeler ile yapılan sözleşmeler altındaki diğer bilgiler.

7. Son Hükümler

7.1 Bu kurallar, kullanıcı ve müşteriye www.paypointcyprus.com  ödeme sistemi üzerinden tek ödeme yapıldığı andan itibaren geçerlidir ve burada belirtilen karşılıklı yükümlülükler yerine getirilinceye kadar yürürlükte olur.
7.2 Bu kurallarla öngörülmeyen taraflar arasındaki ilişkiler, bu tür yasal ilişkilere uygulanabilir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yürürlükteki mevzuatla belirlenen kurallara tabidir.
7.3 Temsilci, bu kuralları ve tek ödemeleri yaparken uygulanan masrafları kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Yapılan tüm değişiklikler www.paypointcyprus.com web sayfasında yayınlanacaktır.